مشاور کسب و کار
مشاور کسب و کار
متخصص برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

درخواست مشاوره کسب و کار

تضمین مشاوره

من محمد ثنامهر اعلام می نمایم که تمامی راه کارها و مشاوره های ارایه شده برپای اصول علم مدیریتی با تکیه بر 15 سال تجربیات اجرایی بنده در داخل ایران و خارج از ایران می باشد. لذا به طور قطع تضمین می نمایم که راهکارهای مطرح شده به هر دلیل برای مدیران کسب و کار قابل اجرا نباشد به طور کامل مبلغ مشاوره عودت داده خواهد شد.

تعرفه مشاوره

جلسه اول (استقبال از مشتری)
ساعتی 200 هزار تومان
  • دریافت اطلاعات اولیه
  • بررسی وضعیت موجود
  • معرفی انواع راه کارهای موجود
  • پپیشنهاد بهترین راه کار، متناسب مشتری
مشاوره تکمیلی
ساعتی 600 هزار تومان
  • تحلیل بازار و ارایه راهکار
  • راهبری تیم اجرایی در جهت
  • برندسازی و بازاریابی
  • افزایش فروش