مشاور کسب و کار
مشاور کسب و کار
با تخصص برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار

تمامی مشاوره های ارایه شده برخواسته از دانش MBA و DBA با گرایش برندسازی و بازاریابی برند در راستای راه اندازی و توسعه کسب و کار های آنلاین و افلاین با تکیه بر تجربه 15 ساله در ایران و خارج از ایران می باشد.

مشاوره های ارایه شده با تضمین رضایتمندی مشتری همراه می باشد. به عبارتی در انتهای هر جلسه از مشاوره چنانچه مشتری از سطح علمی مشاوره ارایه شده رضایتمندی نداشته باشند بدون چون و چرا این حق به مشتری داده می شود که هزینه مشاوره را پرداخت ننمایند. 

تعرفه مشاوره کسب و کار

جلسه اول (استقبال از مشتری)
ساعتی 300 هزار تومان
  • دریافت اطلاعات اولیه
  • بررسی وضعیت موجود
  • معرفی انواع راه کارهای موجود
  • پپیشنهاد بهترین راه کار، متناسب مشتری
مشاوره تکمیلی
ساعتی 600 هزار تومان
  • تحلیل بازار و ارایه راهکار
  • راهبری تیم اجرایی در جهت
  • برندسازی و بازاریابی
  • افزایش فروش

درخواست مشاوره کسب و کار