مشاور کسب و کار
مشاور کسب و کار
با تخصص برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی

تیر 13, 1401 افزایش فروش با لبخند

فروشنده با لبخند باش تجربه نشان داده مردم اول بر پایه احساس عمل می کنند یا می خرند و بعد…