مشاور برندینگ
مشاور برندینگ
متخصص در توسعه و برندسازی پزشکی

نویسنده:ثنامهر

اسفند 24, 1401 چگونه یک مشاور برندینگ انتخاب کنیم

مشاور برندینگ یا مشاور برندسازی در حوزه برندینگ یا برندسازی، بسیاری از افراد و شرکت ها به عنوان مشاوران برندینگ…

تیر 13, 1401 افزایش فروش با لبخند

فروشنده با لبخند باش تجربه نشان داده مردم اول بر پایه احساس عمل می کنند یا می خرند و بعد…

اردیبهشت 15, 1401 هویت برند چیست؟

هویت برند Brand Identity هویت برند چیست؟ معنای عام “هویت” و”شخصیت” در علوم اجتماعی بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی…

اردیبهشت 14, 1401 برندینگ چیست؟

برندسازی یا برندینگ چیست؟ What is Branding برندینگ چیست؟ سوالی که در عموم پرسیده می شود و به صورت غیر…