مشاور برندینگ
مشاور برندینگ
متخصص در توسعه و برندسازی پزشکی
مقالات آموزشی برندینگ و مارکتینگ
تیر 13, 1401 افزایش فروش با لبخند

فروشنده با لبخند باش تجربه نشان داده مردم اول بر پایه احساس عمل می کنند یا می خرند و بعد…

اردیبهشت 15, 1401 هویت برند چیست؟

هویت برند Brand Identity هویت برند چیست؟ معنای عام “هویت” و”شخصیت” در علوم اجتماعی بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی…

اردیبهشت 14, 1401 برندینگ چیست؟

برندسازی یا برندینگ چیست؟ What is Branding برندینگ چیست؟ سوالی که در عموم پرسیده می شود و به صورت غیر…

اردیبهشت 14, 1401 فرآیند برندسازی در 11 قدم ساده

برندسازی در 11 قدم ساده یک فرایند برندسازی مستحکم می تواند کسب و کار شما را از یک کسب و…